De raad wordt informeel bijgepraat over het thema veiligheid.