De raad en maatschappelijke partners worden informeel bijgepraat over de omgevingswet.