De raad wordt informeel bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rond de begraafplaats.