De commissie van de gemeente Dronten vergaderd ter voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering over de begroting 2020.

De agenda en de achterliggende stukken zijn te vinden op www.dronten.nl