De commissie van de gemeente Dronten vergaderd ter voorbereiding op de besluitvormende raadsvergadering over de begroting 2018.

De agenda en de achterliggende stukken zijn te vinden op www.dronten.nl