De commissie van de gemeente Dronten vergadert wegens de corona-omstandigheden schriftelijk ter voorbereiding op de raadsvergadering van eind deze maand.

De agenda en de achterliggende stukken zijn te vinden op www.dronten.nl