De GroenLinks-fractie houdt een extra fractievergadering over de profielschets voor de nieuwe burgemeester.