De algemene ledenvergadering van GroenLinks Dronten kijkt terug op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.