De algemene ledenvergadering van GroenLinks Dronten waarin onder andere de fractie verslag doet aan de leden over haar werkzaamheden.