De algemene ledenvergadering van GroenLinks Dronten waarin de fractie verslag doet aan de leden over haar werkzaamheden.