Eigenbelang bepaalt keuze Arbeidsmarktregio

zondag 27 september 20150 Reacties

Afgelopen donderdag heeft een meerderheid in de gemeenteraad van Dronten het voorstel verworpen om toe te treden tot de arbeidsmarktregio Zwolle. Een gelegenheidscoalitie van CDA, VVD en SP verwierp het voorstel van CDA-wethouder Vis. Inhoudelijk is dat jammer omdat we naar opvatting van GroenLinks en het college niet het juiste besluit namen in het belang van onze inwoners.

Arbeidsmarktregio
Een arbeidsmarktregio is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, werkgevers, vakbonden en UWV met als doel mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt of beperking aan een baan te helpen. Daarnaast bepaald het naar welk UWV-kantoor inwoners van de gemeente moeten gaan. Nu is dat kantoor Almere.

Maar politiek vind ik het veel ernstiger. De raad heeft in april 2014 besloten om te gaan onderzoeken of een overstap naar de Arbeidsmarktregio Zwolle zou kunnen en of het voordelen zou hebben. Windesheim heeft dat onderzoek gedaan en kwam met een inhoudelijk dun rapportje dat weinig richtinggevende uitspraken deed, maar bovenal:de belangrijkste conclusie negeerde. Percentueel waren er niet veel verschillen in het aanbod van werkgelegenheid in Flevoland of Zwolle, maar in absolute aantallen maakt dat een wereld van verschil! Want in de Randstad (Flevoland) zijn er veel meer werkzoekenden op het aantal beschikbare vacatures dan in de Regio Zwolle. Dus dat is voor mensen die werk zoeken nogal een relevant verschil waaraan CDA, VVD en SP geheel voorbij zijn gegaan.

Bang voor Flevoland

  1. Het verzet tegen de keuze voor de regio Zwolle komt daarbij vooral van het CDA. Want die zijn, op verschillende manieren, bang voor Flevoland.
    De arbeidsmarktregio Flevoland is heel klein omdat deze slechts slechts uit vijf Flevolandse gemeenten bestaat. Zeewolde doet sowieso al niet mee omdat zij een intensieve samenwerking hebben met Harderwijk, die ook al jaren bestaat overigens. Daarbij is het geen gebruik dat de regio samenvalt met de provincie (alleen in Zeeland, Groningen en Friesland is dat het geval). Er zijn 35 verschillende arbeidsmarktregio’s dus er is geen provinciaal argument.
  2. Dronten heeft zich in het debat over de ‘Super Provincie’ uitgesproken dat bij de vorming van die provincie onze keuze uitgaat naar Overijssel. Ook werkt de gemeente al enkele jaren succesvol samen met de Economische regio Zwolle. Verdere opschaling van die samenwerking kan de vraag oproepen wat we nog hebben met Flevoland en CDA wil niet tornen aan het feit dat Dronten onderdeel is van Flevoland.
  3. Nut en noodzaak van de provincie kan ter discussie komen te staan als gemeenten hun eigen plan trekken vreest het CDA. Dat de provincie Flevoland ter discussie staat is al zo sinds de instelling er van in 1985. We moeten ook vaststellen dat het project van de ‘provincie light’ is mislukt er en een volwaardige ‘zware’ provinciale bestuurslaag is opgebouwd voor zes gemeenten. Ik pleit om die reden al jaren voor opheffing.
  4. ‘Als we gaan; dan krijgen we minder’ van Flevoland. Het was een letterlijk argument. Als we uit de arbeidsmarktregio gaan zullen we (misschien) minder geld krijgen van de provincie. Waarop dat is gebaseerd (anders dan bangmakerij) bleef niet beargumenteerd. Feit is wel dat Zeewolde daar kennelijk geen last van heeft en het inhoudelijk ook een bizarre reactie zou zijn. Als Dronten haar eigen koers zou varen kan dat natuurlijk geen financiële sancties van de provincie Flevoland tot gevolg hebben. Want die heeft zich daar in de eerste plaats niet mee te bemoeien en in de tweede plaats verlaten we de provincie niet. (Hoewel de discussie over nut en noodzaak wel nadrukkelijker in beeld komt als er zo zou worden gereageerd).
  5. Bang om macht te verliezen. Het CDA is een partij die vanuit het (recente) verleden veel ‘poppetjes van de eigen kleur’ op sleutelposities heeft weten de krijgen binnen Flevoland. Die machtsbasis moet worden beschermd en verdedigd. In de huidige samenstelling trekken CDA (en VVD) in de meeste gevallen aan de touwtjes. Terwijl in de andere regio dit diverser is en de lijntjes in regio Zwolle minder kort zijn van nu het geval binnen Flevoland. Het gevolg: verlies van invloed en macht.

Eigen belang eerst

Dus werd alles uit de kast gehaald om het collegevoorstel om over te stappen naar Zwolle van tafel te kunnen vegen. Want de politieke en machtsbelangen van CDA en VVD moesten worden veiliggesteld. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd het voorstel weg gestemd doordat de SP de rechtse coalitie gewillig de hand toestak.

Trouwe rechtse gedoogpartner

De Socialistische Partij heeft zich deze periode ontwikkeld als de meest trouwe gedoogpartner van dit college. Kritiek- én inhoudsloos wordt de lijn van de coalitie gevolgd en is een regelmatig gehoorde verklaring in raadsvergaderingen dat “de SP zich prima kan vinden in de lijn van de VVD”. Iets wat de SP Dronten zichzelf kennelijk goed bewust was door de, als grappig bedoelde, toelichting dat ze nu eindelijk eens haar rol kon vervullen als ’tegenpartij’ en daarmee te zorgen voor een meerderheid die het collegevoorstel verwierp. Mijn indruk is dat ze daarop nog trots zijn ook. Wie van de andere collega-raadsleden ik ook spreek; de verbazing over het gemak waarmee de SP in Dronten D66 rechts inhaalt is algemeen.

Hoe nu verder

Het voorstel voor de arbeidsmarktregio ligt nu in de prullenbak. ‘We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was’ zal nu door de CDA/VVD/SP coalitie worden uitgestraald. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.

Voor onze inwoners die op zoek zijn naar werk is in ieder geval niet gegarandeerd dat hun belangen goed zijn gediend. Nader onderzoek werd door dezelfde partijen weg gestemd want in het rapport Windesheim was kennelijk voldoende munitie te vinden om je eigen gelijk te funderen. Dat je daarbij even veel argumenten die het tegendeel bewijzen moet negeren liet -de SP met name- maar even buiten beschouwing.

De samenwerking in de Arbeidsmarkt regio loopt nu tot 2017. Dan is er opnieuw een moment waarop er gesproken moet worden over al dan niet verlengen en komt het hele verhaal weer terug op tafel.

Ik hoop van harte dat het college in die tussentijd gegevens blijft verzamelen om dan te komen met een veel beter onderbouwd voorstel, zodat we op basis van onderbouwde feiten een goede weging kunnen maken voor de Arbeidsmarktregio die voor onze inwoners het beste is. In plaats van de regio die de belangen van de gevestigde politiek het beste dient.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This