Duizenden banen op de tocht door Lelystad

vrijdag 29 september 20171 reactie

Als politicus moet je altijd erg oppassen om een ‘ik heb het nog zo gezegd’-houding aan te nemen. Maar ik moet toegeven dat ik deze nauwelijks kan onderdrukken bij het lezen van het RECRON-onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten van de Luchthaven Lelystad op de recreatieve sector. In aanloop naar het luchthavenbesluit in 2014 hebben we als GroenLinks daar bij herhaling om gevraagd, maar toenmalig staatssecretaris Mansfeld (PvdA) heeft daar volstrekt niet serieus naar willen kijken.

Schokkende cijfers

Als je dan nu de cijfers ziet, zoals de recreatieondernemers deze aandragen, zijn die erger als ikzelf kon vermoeden. Had ik het nog over een een verlies van tientallen banen, de RECRON stelt dat er alleen al op de Veluwe sprake is van ‘een sectorbelang van 270 miljoen omzet aan vakanties, 750 miljoen aan directe bestedingen van vrijetijdsactiviteiten en een werkgelegenheid van 21.000 mensen’. Daar zijn de cijfers van Overijssel, Friesland en Flevoland nog niet eens bij meegenomen.

Natuurlijk heeft de RECRON het (als ik de cijfers goed interpreteer) over de gehele recreatiesector op de Veluwe en zal deze zonder twijfel niet geheel komen te vervallen als Luchthaven Lelystad open is gegaan. Maar al zou het voor eenderde waarheid worden; dan is het verlies aan omzet en werkgelegenheid natuurlijk onacceptabel. Juist omdat het niet opweegt tegen de extra werkgelegenheid die wordt verwacht op de nieuwe luchthaven.

Een realistische maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de Luchthaven Lelystad is nooit gemaakt. Het onderzoek naar de werkgelegenheidseffecten in 2014 door Stratagem was (als het niet zo treurig was) ronduit lachwekkend. De cijfers uit het eerdere onderzoek van Stratagem moest blijken dat er 2000 banen zouden worden gecreëerd bij de eerste 25.000 vliegtuigbewegingen. Allen waren de cijfers gebaseerd op een onderzoek van Stratagem. Stratagem deed een update van dat onderzoek van Stratagem met cijfers van Stratagem. En die bevestigden de cijfers van Stratagem. Alle critici vonden het boter zachte cijfers, maar voor de Kamer was het in 2014 geen reden voor het laten doen van serieus onderzoek.

De uitslag van de RECRON enquête geven mij een realistischer gevoel dan de MKBA-onderzoeken die er tot nu toe zijn gedaan.

‘Rechts met de Bijbel’ dendert door

Gisteren was er een voortzetting van een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de plannen van Lelystad. Daar werd duidelijk dat, de bijna nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, geen verder uitstel wil. De luchthaven moet koste wat kost open in 2019. Alternatieve routes, een herindeling van het luchtruim of andere berekeningen van de overlast op Schiphol mogen geen roet meer in het eten gooien. Ook Provinciale Staten van Flevoland wilden geen voorkeur uitspreken voor een, met name voor Biddinghuizen, gunstiger B++ variant als dit tot uitstel zou leiden. [1]In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Staten van Flevoland een motie hebben aangenomen tegen de B++ variant. Dat was onjuist. Een motie van GroenLinks om de B++ als voorkeursvariant te kiezen kon niet op voldoende politieke steun rekenen en werd om die reden ingetrokken.

Er is voor wat betreft de Luchthaven Lelystad geen enkele ruimte om tot een (min of meer) tijdige herbezinning te komen. Er moet en zal op 1 april 2019 gevlogen gaan worden vanaf ‘Lelystad Airport’.

Groei Schiphol

Niet onbelangrijk in het hele debat rond de Luchthaven Lelystad is dat dit alles in gang is gezet door de afspraken die zijn gemaakt over de groei van Schiphol. De Nationale Luchthaven mag tot 2020 niet verder groeien dan 500.000 vliegbewegingen en die grens komt in zicht. Er wordt verondersteld dat het voor de BV Nederland van doorslaggevend belang is dat de luchthaven kan blijven groeien en daarom moeten de minder interessante vluchten naar Lelystad worden ‘uitgeplaatst’.

Afgelopen week kwam Schiphol (niet toevallig) met een berekening naar buitend uit een recente Milieu Effect Rapportage (MER) die zouden aantonen dat de luchthaven op een ‘duurzame en veilige manier’ kan groeien naar 600.000 vliegbewegingen na 2020.

Staatssecretaris Dijksma reaggeerde furieus omdat Schiphol daarmee de indruk zou wekken dat de Luchthaven Lelystad niet nodig zou zijn. “En dat is niet waar; we hebben Lelystad nodig als overloop-luchthaven van Schiphol” aldus Dijksma.

Herindeling luchtruim

Veel van de problemen waar gemeente, provincies, ondernemers en bewoners van ‘het oude land’ nu tegen te hoop lopen zouden zijn op te lossen door een herindeling van het hogere luchtruim. Dat gaat echter niet lukken voor 2023. Wachten het de opening van de luchthaven tot dat moment is volgens een meerderheid van de Kamer, de luchtvaart lobby en de meerderheid in Provinciale Staten van Flevoland net acceptabel.

Dat is begrijpelijk, want 2023 ligt na 2020 als de afspraken voor Schiphol verlopen zijn. Nieuwe normen zullen zonder twijfel hoger gaan zijn dan de 500.000 vliegbewegingen die er nu zijn, de MER-cijfers van deze week zijn daarvoor het eerste schot voor de boeg. Uitstel tot er nieuwe afspraken zijn zou de noodzaak voor de Luchthaven Lelystad mogelijker wijze teveel ondergraven.

En dat moesten we niet willen tenslotte…

De uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is een ongewenste ontwikkeling. Die voor de regio vooral tot herrie, stank en overlast zal leiden. De zogenaamde economische groei en werkgelegenheidseffecten worden al jaren positief voorgespiegeld. Terwijl de voorwaarden waaronder de luchthaven ontwikkeld mag worden inmiddels al onder druk staan.

In dit dossier een overzicht van alle blogberichten over de Luchthaven Lelystad op deze website.

1 Reactie

  1. Sven Faber

    Geachte heer Vermast,

    In de eerste plaats gefeliciteerd met uw geboortedag en nog vele jaren. Na het lezen van ons weekblad welke wekelijks verspreid wordt in onze regio, las ik een stukje over o.a. de brief die gestuurd is naar onze minister “Cora” door SATL, waarin geprotesteerd wordt over de geschonden afspraak met de minister en daardoor het vertrouwen is beschaamd.
    Deze brief is ondertekend door een aantal Colleges van de verschillende gemeenten, die aanwezig zijn geweest tijdens een presentatie van deze minister. Stelling is dat het vertrouwen is geschaad. Saillant detail in deze is, dat deze minister bij haar benoeming het belangrijk vond bij dit dossier van Lelystad vluchthaven het vertrouwen terug te winnen van de bevolking en dat e.e.a. in het vervolg zorgvuldig gecommuniceerd moet moet worden.
    Het bevreemdt mij, dat deze brief NIET namens de gemeente Dronten is ondertekend. Moet ik mij als verontruste bewoner van Biddinghuizen nu serieus gaan afvragen waarom de gemeente Dronten niet aangesloten is bij de SATL en Luchthaven Lelystad juist promoot?

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This