De pot verwijt de ketel

woensdag 8 juni 20115 reacties

FlevoPost verslaggever Gerrit Wijnne besteed in zijn column aandacht aan mijn blog over het nieuws dat de gemeente definitief geen geld krijgt van de provincie voor het MFG Biddinghuizen. Ik kom daarin voormijzelf tot de conclusie dat de verantwoordelijk wethouder, Langeweg, zijn geloofwaardigheid en gezag volledig kwijt is.

Vervolgens gaat Wijnne weer eens zitten plussen en minnen om aan het einde (zoals wel vaker) de verkeerde en zijn gekleurde conclusies te trekken.

Langeweg heeft in maart een motie van afkeuring aan zijn broek gekregen wegens het onvolledig en te laat informeren van de gemeenteraad. In de Dronter verhoudingen is dat uniek! Ik heb het in acht jaar (met bijzondere projecten als de Meerpaal, Winkelcentrum Suydersee en ‘de Steeg’) niet eerder meegemaakt dat een dergelijke motie werd ingediend. Het was dan ook niet iets waarbij de oppositie over één nacht ijs ging. Maar voor Wijnne is het niet snel genoeg, hij had toen graag een motie van wantrouwen gezien. Behalve in de formulering is er weinig verschil tussen een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen, de indieners geven aan dat ze de wethouder niet meer zien zitten en aannemen van een dergelijke motie betekend (bijna) altijd de val van een wethouder.

Dat nu de subsidie niet komt noemt Wijnne “niet verrassend”. Dat ben ik wel met hem eens, maar als je de wethouder hoorde in maart zou het toch goed gaan komen. Echt, heus! Ook dit blijkt niet waar en daarmee loopt het afgebladderde, geblutste en gedeukte blazoen van de wethouder opnieuw een forse deuk op.

Wijnne ‘verwijt’ mij dat ik op mijn weblog graag het kritische raadslid uithang, lekker veilig online. Kennelijk zou ik dat in de raad en commissie niet zijn. Dat is een rare conclusie voor een verslaggever die meestal rond de koffie al afhaakt bij vergaderingen en meer dan eens de politiek relevante dingen mist die in de vergaderingen gebeuren. Maar ook journalistiek is het vreemd, want de oppositie heeft het zwaarste instrument ingezet in maart: een motie van afkeuring. Zoals hierboven geschetst, veel verschil met ‘wantrouwen’ is er politiek niet. Dat de wethouder er nog zit komt omdat de oppositie nu eenmaal geen meerderheid heeft, typisch het kenmerk van oppositie. Het is vreemd dat Wijnne mij dus verwijt vooral kritisch te zijn maar (dat zegt hij niet met zoveel woorden, het is echter wel de teneur van zijn stukkie) dat ik niet doorbijt. Daartoe heeft de oppositie geen meerderheid.

Het is een beetje als de pot die de ketel verwijt zwart te zien. Want Wijnne spreek mij aan op een falende wethouder die blijft zitten. Misschien zou het voor deze verslaggever relevanter zijn de vraag te stellen vanuit journalistiek oogpunt hoe CDA, Leefbaar Swifterbant Dronten en VVD dit verkopen in Biddinghuizen. Hoe ze met droge ogen deze wethouder kunnen blijven steunen die voor de camera van Omroep Flevoland zegt dat hij het geld (voor de duidelijkheid, het gaat om 1 miljoen euro!) wel in ‘potjes’ van de gemeente gaat vinden. U weet wel, de wethouder die ook het toegankelijkheidsfonds voor de minima wil afschaffen, de regelingen voor bijzondere bijstand, wil bezuinigen op schuldhulpverlening en over de korting op het jeugdbeleid zelf schrijft dat dit “grote gevolgen” zal hebben. Dit alles omdat het geld op is en de gemeente moet bezuinigen. Maar één miljoen euro gaat hij nog wel vinden. Of misschien vallen de bouwkosten wel mee, droomt de wethouder hardop. Sorry, maar zo’n wethouder praat dus echt onzin!

Kennelijk is het dus voor Wijnne makkelijker om veilig achter zijn PC-tje in de krant de kritische ‘journalist’ uit te hangen tegen de oppositie. Overigens, zo verrassend is ook dat weer niet! Want hoe weinig de journalistieke, politieke onafhankelijkheid van de FlevoPost is weet iedereen sinds de krant vorig jaar op de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen voorpagina grote gratis reclame maakte voor CDA lijsttrekker Engelvaart. Politieke beïnvloeding waar de Pravda jaloers op zou zijn geweest. Maar dat mag ik allemaal vast weer niet zeggen.

Och; misschien is afsluiten met een Bijbels citaat in dit verband wel aardig voor Wijnne: “haal eerst de balk uit uw eigen oog, voordat u wijst op de splinter bij een ander”.

5 Reacties

 1. Gerrit

  Als je kritisch bent over een bloggend raadslid kun je kritiek verwachten van het bloggende raadslid. Daar heb ik geen probleem mee. Dat is ‘het spel’. Waar ik wel moeite mee heb is dat het bloggende raadslid mij neerzet als zou ik partijdig zijn en achter CDA en coalitie zou aanlopen. Dit is een onjuist. Ook over CDA en coalitie ben ik kritisch. Ter illustratie hieronder mijn Polderpraet van 6 april 2011:

  Kritiekloos

  Zelden heb ik de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Dronten zo kritiekloos gezien als vorige week donderdag in het debat over het mislopen van de miljoen subsidie voor het MFG in Biddinghuizen. De kern van de zaak Рhet te laat en onvolledig informeren van de raad door CDA-wethouder Erik Langeweg Рwerd door CDA, VVD en Leefbaar Dronten zorgvuldig gemeden en dat was buitengewoon kwalijk. De coalitie had ̩̩n doel: zorgen dat Langeweg niet zou vallen. Daarbij ging ze voorbij aan de belangrijke vragen. Waarom is de raad niet tijdig en volledig ingelicht? Hoe denkt het college te voorkomen dat een wethouder zich in de toekomst opnieuw zo kan verslikken in een opdracht als Erik Langeweg deed? Die laatste vraag is wat mij betreft de ̩̩n miljoen dollar-vraag.
  Geen enkele kritische vraag aan Langeweg viel er te noteren van de coalitie. Wat CDA en VVD wel deden was sneren naar diens voorganger op het MFG-dossier, Hillebrand Koning. De PvdA`er stemde in 2009 in met het aanpassen van de voorwaarden voor subsidieverstrekking. Na deze aanpassing stroomden de aanvragen binnen en trok het MFG aan het kortste eind. Koning had toen aan de bel moeten trekken, waren CDA en VVD eensgezind. Het was Рen dan druk ik me voorzichtig uit Рniet erg netjes een vertrokken wethouder, die zich ook nog eens niet kan verdedigen, de schuld te geven. Daar komt bij dat het voor de discussie niet relevant was wat Koning wel of niet heeft gedaan. Langeweg is de verantwoordelijk wethouder en daarmee degene die moet worden afgerekend op zijn functioneren in de kwestie. De coalitie deed dat niet met maar ̩̩n reden: de wethouder mocht niet vallen.
  De coalitiepartijen zijn ongetwijfeld opgelucht dat de opzet is geslaagd. CDA, VVD en Leefbaar Dronten beseffen echter ongetwijfeld ook dat ze hun geloofwaardigheid op het spel zetten als ze nog eens een dergelijke truc uithalen. Je kunt een wethouder niet keer op keer de hand boven het hoofd houden. Langeweg heeft in korte tijd de raad drie keer te laat en/of onvolledig ingelicht. Als de coalitie de wethouder bij volgende incidenten blijft steunen, verliest ze haar geloofwaardigheid.

  Dus beste Paul, reageren op een column is prima, maar hou het wel graag zuiver.

 2. Sonja

  Nou, ik kan me wel iets voorstellen bij de kritiek van Paul. Ten eerste is kritiek krijgen nooit leuk. Maar als het twee weken achter elkaar gebeurd in een column die redelijk goed gelezen wordt en die door veel Drontenaren als waarheid (en niet als mening) wordt aangenomen, zou ik ook reageren. Zeker omdat deze column ook een andere invalshoek had kunnen hebben, namelijk dat Erik Langeweg inderdaad roept dat hij wel ergens 1 miljoen heeft liggen. En dat terwijl 4,6 miljoen bezuinigd moet worden. En dat terwijl die bezuinigingen inderdaad de ‘onderkant’ van de samenleving treft. Mensen met een Wmo voorziening moeten volgend jaar waarschijnlijk allemaal een eigen bijdrage gaan betalen. Ook de mensen met een bijstandsuitkering. Sociaal? De schuldhulpverlening, die juist de mensen met grote problemen hoort te helpen (en waar al een dikke wachtlijst van ruim een half jaar is) wordt waarschijnlijk verder gekort, waardoor de (schulden)problematiek bij hun doelgroep enkel zal toenemen. Begrijp ik Erik dan goed, als hij nog ergens 1 miljoen heeft slingeren, dat hij in feite zegt dat het college ook voor 3,6 miljoen kan bezuinigen? Want hij heeft nog wel geld in ‘potjes’ zitten! Dat is toch raar? Om dan een raadslid uit de oppositie (die door de coalitiepartijen vorige week al aan de kant zijn gezet in het debat rond de ombuigingen, wat door Wijnne als een briljante schaakzet werd getypeerd) aan te vallen op zijn persoonlijke mening (en die zonder aanleiding gelijk die mening als die van de hele partij GL ziet) en niet een pittig stukkie over de uitlatingen van Erik Langeweg te schrijven, kan ik niet rijmen. Dan laat Gerrit inderdaad naar mijn mening een balletje vallen. Dan lijkt het meer op oppositie bashen dan objectief journalistiek bedrijven. En da’s jammer.

 3. Paul Vermast

  @ Gerrit,

  Ik kan me voorstellen dat je niet blij bent met mijn blog, hetzelfde geldt voor jouw column.
  Overigens, ik zet de krant weg als niet-politiek journalistiek onafhankelijk. Heb het nadrukkelijk over de FlevoPost en niet over Gerrit Wijnne.
  Je onderstaande column was buitengewoon kritisch, daar heb je gelijk in. Het was ook onmogelijk om tot een andere conclusie te komen. Overigens, op het CDA na heb ik van alle (!) partijen op verschillende momenten wel eens gehoord dat ze de FlevoPost bepaald niet politiek onafhankelijk vinden. Jullie stunt op de avond voor de verkiezingen sloeg wel alles. Maar mijn blog zal op dit punt in politieke kringen geen opzien baren. Het is overigens ook niet voor her eerst dat ik dit opschrijf. (Zie zoekresultaten op ‘FlevoPost’ op deze site hier)

  Als ik in al die jaren in de politiek iets heb geleerd (en ookal heel snel) is dat als je kritiek hebt je dat nooit op de man moet spelen. Doe ik dus ook vrijwel nooit (maar mensen moeten het wel heel bont als ik dat wel doe). Ik heb altijd kritiek op wethouders, het college of de burgemeester; nooit op Hans, Erik, Paul, Ton of Aat.

  Waar ik in jouw column echt moeite mee heb is dat je mij zonder hoor of wederhoor wegzet als raadslid die in de raad kritiekloos is en enkel online kritisch. Dat is gewoon feitelijk onjuist en als je dat als column in de FlevoPost vind ik dat ernstig en kan ik dit echt niet weersproken laten. Je speelt vol op de man en niet op de bal.

  Als we dan toch stukjes gaan citeren om aan te geven hoe kritisch we zijn, hier mijn inbreng bij een motie niet aan de orde van de dag namens de gehele oppositie. Helaas hebben ‘jullie van de media’ daar geen letter aan willen besteden.

  Doe me een lol en ga nou eens wat vaker in op de politieke inhoud. Een wethouder die sociale zaken wegbezuinigd maar voor de camera van omroep Flevoland zegt nog één miljoen uit potjes te willen gaan vinden die kletst toch uit zijn nek? Hoe kunnen CDA, VVD en Leefbaar dit in Godsnaam verkopen aan Biddinghuizen. Jij kunt je het ‘cultuurhus’ van de VVD ook vast nog wel herinneren. Daar blijft niets van over zo, zeker toen de cultuurbank er niet mocht komen van de coalitie. Hoe legt Leefbaar Swifterbant uit dat ze echt helemaal niets doet voor Biddinghuizen? Dat zijn volgens mij de vragen die er toe doen, die over de inhoud gaan. Enkel roepen dat de oppositie geen meerderheid heeft en dus niets voor elkaar krijgt (ik vat het maar even in mijn eigen woorden samen) is zo langzamer hand geen nieuws meer. Of wij nou met een motie van ‘afkeuring’ of van ‘wantrouwen’ komen en of ik nu wel of niet kritisch ben op mijn website: da’s vorm. Het gaat in de politiek al veel te vaak over vorm en te weinig over inhoud. Dat de coalitie niet bereid is te luisteren en de oppositie geen ruimte geeft om het beleid bij te stellen of de coalitie van inzicht te doen veranderen omdat alles in achterkamertjes is afgetimmerd. Dat lijkt me relevant. Als de fractie van GroenLinks plots een totaal ander standpunt inneemt en je daar kritiek op hebt, dan heb je een punt. Als ik onzin verkoop door eerst wegens bezuinigingsnood voor te stellen sociale zaken weg te bezuinigen en vervolgens wel denk één miljoen euro in potjes te kunnen vinden, dan heb je gelijk.

  Kritiek is prima, daar wordt je sterker van, daarvan kun je leren. Maar dan moet het wel inhoudelijke kritiek zijn en geen, wel haast persoonlijke aanval, over de vorm.

  Dus, zullen we het gewoon over de inhoud gaan hebben?

  Hartelijke groeten,
  Paul

 4. Frank Pels

  Ik stel voor dat Gerrit en Paul eens gezellig samen een potje bier gaan drinken in plaats van elkaar met columns te bestoken.

  Misschien volgende week vrijdag bij het politieke cafe? Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat speciaal voor Gerrit ook Jolande Sap is uitgenodigd. Zo is GroenLinks dan ook wel weer……..

 5. Erwin

  Net als vele anderen waardeer ik zowel Gerrit als Paul om hun kritische inbreng in respectievelijk column en blog. Het is ook logisch dat Gerrit in zijn artikelen en Paul in de gemeenteraad een andere toon aanslaan. Dat moet je maar durven om je zo in de kaarten te laten kijken, want dat maakt het makkelijk om de vinger op tegenstelling te leggen. Laat dat maar aan anderen over en loop elkaar niet voor de voeten, daar speel je de coalitie alleen maar mee in de kaart.

  Die 1 miljoen die Langeweg moet ophoesten voor het MFC is INCIDENTEEL geld, terwijl de bezuinigingen STRUCTUREEL zijn. Je kan dus niet zomaar stellen dat 3.6 miljoen aan bezuinigingen voldoende is. Incidenteel geld kan (vooral bij bezuinigingen) makkelijk worden vrijgespeeld door met potjes te schuiven. Zo moeilijk moet het dus niet zijn om eenmalig 1 miljoen te vinden. Dat kan Langeweg uit een willekeurige voorziening halen. Want in 2014 is er weer nieuwe subsidiepotjes bij de Provincie en kan alsnog het geld voor fase 2 worden binnengehaald. En kan de voorziening weer worden aangevuld. Dat is niet echt rechtmatig handelen, maar wat de accountant niet weet….. Als ik het verkeerd zie dan hoor ik het graag.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.