Dronten heeft permanent samenscholingsverbod

woensdag 12 november 20084 reacties

 

Komende donderdag wordt de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) behandeld in de commissievergadering. De APV is (vrij vertaald) de gemeentelijke wetgeving waarin we voor Dronten bepalen wat er wel en niet mag. Van het parkeren van caravans op de openbare weg tot en met bedelen, het wordt hierin allemaal geregeld. Ook worden er zaken rond de openbare orde en veiligheid geregeld in de APV. 

Naar aanleiding van het instellen van het samenscholingsverbod eind vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar heb ik naar de bepalingen over het samenscholingsverbod met wat meer aandacht bekeken. 

Afgelopen zomer heb ik een cursus wet- en regelgeving gevolgd voor niet-juristen aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik geleerd dat je wat er in wetten, Algemene maatregelen van Bestuur en verordeningen staat letterlijk moet nemen. 

Als je dan de APV van Dronten leest staat in art 1.2 lid 1: 

Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden”.  

Nu ben ik blijven hangen achter de tekst tot de komma. “Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing”. Dat kan ik niet anders uitleggen als een permanent samenscholingsverbod. Dat staat er immers “het is verboden om” etc. 

Van belang is nu om precies na te gaan wat een samenscholing is. De APV geeft hiervan geen definitie, dus ben ik opzoek gegaan naar andere bronnen. Het begrip ‘samenscholing’ is ontleend aan artikel 186 Wetboek van Strafrecht: 

Hij de opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie”. 

Onder omstandigheden is het denkbaar dat een samenscholing het karakter heeft van een betoging. Gelet op de Wet openbare manifestaties moeten dit soort samenscholingen van de werking van dit artikel uitgezonderd worden. Maar dit is dan wel weer binnen de APV geregeld in art. 1.2 lid 5. 

Het juridisch woordenboek leert dat volksoploop en samenscholing hetzelfde betekenen. 

Kortom; ik kan niet anders concluderen dat er in Dronten een permanent samenscholingsverbod geldt. Dat niet nader omschreven is als dat iedereen die zich niet onmiddellijk uit de voeten maakt als de politie (of een andere toezichthouder) daar (drie keer) om vraagt voor drie maanden de bak in kan vliegen. 

Het grappige is dat als je het bovenstaande hebt gelezen artikel 1.2 lid 2 uit deze verordening nergens meer op slaat:

Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen”.

Dit is namelijk al een voortvloeisel uit lid 1 van dit hoofdstuk over de openbare orde. (Misschien met uitzondering van het drie keer vragen door het bevoegd gezag (politie dus). Maar daarvoor hoef je in mijn ogen niet een heel apart lid over op te nemen).

Nu terug naar het samenscholingsverbod van eerder dit jaar. Dit was bedoeld om overlastgevende jeugd effectief te kunnen bestrijden in een bepaald gebied.  Het afkondigen van zo’n verbod is eigenlijk volslagen onzin. Immers op basis van de APV kan de politie iedereen vanaf twee personen zonder verdere opgave van redenen verzoeken op te hoepelen. Immers, vanaf hoeveel personen er sprake is van een volksoploop wordt in de wet of APV niet omschreven. 

Voor mij werpt dit nu wel de vraag op waarom er zoveel ‘tam tam’ werd gemaakt eind vorig jaar door het ‘instellen’ van een samenscholingsverbod dat eigenlijk doorlopend en generiek (dus voor iedereen) van kracht is. Waarop sloegen dan de beperkingen in ruimte (alleen het oude centrum van Dronten) en in leeftijd (15 tot 24 jaar)? 

Maar de leidende vraag zou voor mij toch moeten zijn of dit artikel in de APV wel op deze wijze zou moeten worden gehandhaafd. Mij lijkt het namelijk logischer het artikel zo aan te passen dat de burgemeester de mogelijkheid krijgt een samenscholingsverbod in te stellen voor een helder omscherven gebied, voor een in de tijd beperkte periode en met een duidelijk doel omschreven. Als dit samenscholingsverbod van kracht is geldt op dat moment voor de omschreven plaats, tijd en doel(groep) al het gene dat in art. 2.1 lid 1 staat. 

Kortom, genoeg vragen om komende zonderdag eens een ‘boompje’ over op te zetten met onze burgemeester bij de behandeling van dit onderwerp. Want dit is maar één van de absurde voorbeelden die we wisten te vinden in deze APV. Maar we moeten de spanning er voor donderdag nog wel een beetje in laten, dus met de andere vragen kom ik wel in de commissie. 

 

4 Reacties

 1. Robert

  Mag er dan nog wel in Dronten ‘samengeschoold’ worden in een openbare middelbare (basis)school? 🙂

  Ik zie het al voor me; de leraar beroept zich op de APV wanneer de kinderen in de klas zich vervelend gedragen!

  In de APV van Deventer staat dat je niet mag schreeuwen. Haha, grapje van de burgemeester. Bij sommige bepalingen denk je dat de APV een moppenboek van de burgemeester is…

 2. Mickel Langeveld

  Paul,

  Ben op dit moment met dezelfde vragen in Elst bezig. Bij ons is een samenscholingsverbod van toepassing in een parkje. Daar kan ik me al helemaal niets bij voorstellen. Volgens mij zijn die daar nu juist voor bedoeld. Maar de aanliggende woningen hebben overlast van de opgroeiende jeugd, dus zetten we een samenscholingsverbod in. Los van de effectiviteit van dit middel op de bewuste plek is het de vraag of je het probleem niet verplaatst.

  Zie mij blog (gelinkt aan dit bericht) voor meer info. Heeft het in jullie binnenstad geholpen?

  Hoe gaat ons nieuwe beginsel programma eigenlijk om met dit soort vraagstukken. (Inperking van bewegingsvrijheid van burgers)? Enig idee?

 3. Mickel Langeveld

  Bij Pauw en Witteman start zo dadelijk een discussie over het “thuisbrengen” van jongeren onder de acht die zich ’s avonds buiten bevinden. Ik heb steeds meer moeite met dit soort voorstellen, omdat ze worden opgelegd vanuit een vals sentiment. Niet vanuit betrokkenheid bij de jongeren, maar vanuit de veiligheidsbehoefte van de samenleving.

 4. OPA

  zn v samenscholing (-en mv) [ˈsamə(n)sxolɪŋ] (van mensen) het bij elkaar komen op straat

  Oei, moet ik vroeger naar een bushalte, zodra we daar met meer staan te wachte op een bus zijn we in overtreding lijkt mij.

  maar ja – kantonrechter Utrecht aan het woord: Het hof geeft toe dat niet elke groep aangeduid kan worden als een samenscholing en dat iedere situatie anders is.

  Gelukkig maar want: In de gemeente Rotterdam zijn samenscholingen sinds 2002 verboden in de hele stad, evenals in buurgemeente Schiedam. In Den Haag is een samenscholingsverbod van kracht in de (Vinex-)wijken Ypenburg en Rustenburg-Oostbroek. Van de vier grote steden is het samenscholingsverbod op dit moment alleen in Amsterdam niet van kracht. Ook in betrekkelijk kleine plaatsen als Nunspeet, Dronten, Eijsden en Lisse geldt of gold een samenscholingsverbod. (Ned Dagblad, http://www.nd.nl/artikelen/2008/februari/16/gemeenten-verbieden-samenscholing-vaker)

  Hoe zit dat met dat groepsverbod voor raddraaiers? Als dat er door is kunnen we dat samenscholingsverbod gelijk schrappen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast is fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.

Share This