Buitendijkse plannen Ketelhaven zijn een slecht idee

dinsdag 17 april 20181 reactie

Afgelopen week kwam het voorontwerp bestemmingsplan naar buiten waarin opnieuw megalomane recreatieprojecten in Ketelhaven Buitendijks worden aangekondigd. Tien jaar geleden waren er ook van deze plannen en die zijn, terecht, niet van de grond gekomen.

In die periode sprak het college in beelden als ‘Ketelhaven als Nautisch Centrum van Nederland‘.  En ook nu staan de media vol met ronkende teksten over een ‘boulevard om te flaneren met restaurantjes en winkeltjes’. Mooie beelden zonder een werkelijk realiteitsgehalte.

Zuiderzee op Zuid

Als de gemeente deze ontwikkeling toestaat wordt er een nieuw Zuiderzee op Zuid gecreëerd. Een mislukt project voor (te dure) recreatiewoningen aan het water. Op een plek waar je vrijwel altijd vol op de wind zit, midden onder de aanvliegroute van de Luchthaven Lelystad.

Als over een paar jaar blijkt dat de appartementen als recreatiewoningen niet te slijten zijn zal de gemeente ze, onder dreiging van verpaupering, moeten omzetten naar permanente bewoning. Dat precedent is immers inmiddels met Zuiderzee op Zuid geschapen. Voor de projectontwikkelaar zeer aantrekkelijk, want een betere opbrengst. Een risico dat gecalculeerd kan worden genomen.

Natura 2000

Daar komt nog eens bij dat het Ketelmeer (en dus Ketelhaven Buitendijks) een beschermde Natura 2000 status heeft. Het is belangrijk voor broedende moerasvogels (vooral grote karekiet, porseleinhoen en roerdomp) en voor doortrekkende en overwinterende watervogels (viseters, planteneters en mosseleters). De knelpunten van het gebied zijn verstoring door de waterrecreatie en de Natura 2000-doelstelling voor het gebied is de onrust door waterrecreatie in het gebied terugdringen (bron).

Mooie plannen om van te dromen. Maar zoals vaak: blijken de meeste dromen bedrog.

1 Reactie

 1. Bob Bennema

  College van Dronten
  t.a.v. team Gebiedsontwikkeling
  Postbus 100
  8250 AC Dronten

  B Bennema
  Dronten

  30 mei 2018

  Betreft: Voorontwerp bestemmingsplan “Ketelhaven Buitendijks” (8070)

  L.s.

  Hierbij geef ik u een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Ketelhaven Buitendijks.
  Een ontwikkeling van deze landtong lijkt mij een goed idee, echter het ontwerp zoals dat nu is opgenomen, is niet realistisch en past ook volstrekt niet in relatie met de omgeving.

  Mijn bezwaar ligt met name in de hoogte van de bouw (het betreft hier niet een locatie in Almere of Lelystad).

  De plannen (van Zuider Zee Development) geven nieuwe ligplaatsen aan voor 360-410 schepen, dit zal een illusie blijken te zijn. De huidige ontwikkelingen in de watersport rechtvaardigen op geen enkele wijze de ontwikkeling van een dergelijk aantal ligplaatsen. Havens op zelfs een betere locaties kampen al jaren met een terugloop van ligplaatshouders en passanten. De bezettingsgraden zijn dalend.

  Onderhavig plan zal in fases worden gerealiseerd: wellicht zullen de eerste recreatie appartementen gerealiseerd kunnen worden vanwege de vraag/behoefte. Aangezien deze locatie absoluut geen toplocatie zal blijken, zal verdere uitvoering van het plan stagneren. Resteert een armere illusie en zal mogelijk, wellicht om politieke/financiële redenen, de recreatie-bestemming aangepast worden in permanente woonbestemming. Dit scenario heeft zich eerder voorgedaan binnen de gemeente Dronten naar ik meen.

  Naar mijn mening zal een uitwerking van een veel kleinschaliger plan een grotere kans van slagen hebben.

  In het vertrouwen dat deze reactie zal worden meegenomen in de afwegingen van het College,
  Met vriendelijke groet,
  Bob Bennema

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast was van augustus 2003 tot september 2022 (burger)raadslid  voor GroenLinks in de gemeenteraad van Dronten. Daarnaast was hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 stond hij voor GroenLinks op plaats 38.