Afgelopen week kwam het voorontwerp bestemmingsplan naar buiten waarin opnieuw megalomane recreatieprojecten in Ketelhaven Buitendijks worden aangekondigd. Tien jaar geleden waren er ook van deze plannen en die zijn, terecht, niet van de grond gekomen.

In die periode sprak het college in beelden als ‘Ketelhaven als Nautisch Centrum van Nederland‘.  En ook nu staan de media vol met ronkende teksten over een ‘boulevard om te flaneren met restaurantjes en winkeltjes’. Mooie beelden zonder een werkelijk realiteitsgehalte.

Zuiderzee op Zuid

Als de gemeente deze ontwikkeling toestaat wordt er een nieuw Zuiderzee op Zuid gecreëerd. Een mislukt project voor (te dure) recreatiewoningen aan het water. Op een plek waar je vrijwel altijd vol op de wind zit, midden onder de aanvliegroute van de Luchthaven Lelystad.

Als over een paar jaar blijkt dat de appartementen als recreatiewoningen niet te slijten zijn zal de gemeente ze, onder dreiging van verpaupering, moeten omzetten naar permanente bewoning. Dat precedent is immers inmiddels met Zuiderzee op Zuid geschapen. Voor de projectontwikkelaar zeer aantrekkelijk, want een betere opbrengst. Een risico dat gecalculeerd kan worden genomen.

Natura 2000

Daar komt nog eens bij dat het Ketelmeer (en dus Ketelhaven Buitendijks) een beschermde Natura 2000 status heeft. Het is belangrijk voor broedende moerasvogels (vooral grote karekiet, porseleinhoen en roerdomp) en voor doortrekkende en overwinterende watervogels (viseters, planteneters en mosseleters). De knelpunten van het gebied zijn verstoring door de waterrecreatie en de Natura 2000-doelstelling voor het gebied is de onrust door waterrecreatie in het gebied terugdringen (bron).

Mooie plannen om van te dromen. Maar zoals vaak: blijken de meeste dromen bedrog.