De Europese Unie lijkt akkoord te zijn gegaan met de ‘verkeersverdelingsregel’ voor de Luchthaven Lelystad meldt de NOS vanmorgen. Daarmee zou ‘een van de belangrijkste hobbels’ voor de opening zijn weg genomen. Dat moet nog maar het geval blijken te zijn. Want Brussel dwingt de autonome groei af waarvan de Tweede Kamer als voorwaarde voor opening heeft gesteld dat er géén autonome groei mag komen.

Overloop luchthaven

Luchthaven Lelystad is bedoeld om ruimte te maken op het overvolle Schiphol. De Tweede Kamer geeft daarbij, al sinds het luchthavenbesluit in 2014, aan dat voorwaarde is dat Lelystad alléén bedoeld is voor verplaatsing vanaf Schiphol. De verkeersverdelingsregel (VVR) moest dat juist regelen. Vluchten verplaatsen naar Lelystad. En precies dát is wat deze regel die nu door ‘Brussel’ is goedgekeurd niet doet. Dwang wordt expliciet uitgesloten!

Minister met lege handen

In een eerdere poging een VVR goedgekeurd te te krijgen die luchtvaartmaatschappijen dwingen naar Lelystad te gaan kreeg de minister nul op het rekest. Eigenlijk is dat ook nu het geval. Het enige cadeautje dat Brussel haar doet is dat minister Van Nieuwenhuizen voorrang mag verlenen aan maatschappijen die vluchten op Schiphol inleveren. Daarmee dwingt Brussel de autonome groei af die de Tweede Kamer keer op keer blokkeert. Want (nieuwe) prijsvechters als Ryan Air krijgen met deze VVR de mogelijkheid zich op Lelystad te vestigen en dat is wat de Kamer absoluut niet wil. Waarbij we nu natuurlijk wel opnieuw moeten kijken wat de parlementaire geloofwaardigheid waard blijkt te zijn.

PAS en Parijs

De minister denkt nu wellicht een slag binnen gehaald te hebben. Maar dat moeten we dus nog maar bezien. Nog los van het feit dat Luchthaven Lelystad heel veel andere problemen kent die moeten worden opgelost voordat de luchthaven open kan voor groot vliegverkeer. Vooral de uitspraak van de Raad van State rond de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gooit roet in het eten. We stoten veel te veel stikstof uit en nieuwe woningbouw, landbouw en wegen staan onder druk hierdoor. Ook in Dronten blijkt dat een probleem weten we sinds gisteravond. Het openen van een nieuwe luchthaven maakt dit probleem alleen maar groter.

En dan zijn er altijd nog de klimaatdoelstellingen van Parijs waaraan Nederland zich heeft gebonden. Zeker met de uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda in het achterhoofd past daarbij ook geen enkele uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Nog los van het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor groei van het vliegverkeer zoals vorige maand uit onderzoek bleek.

Dus de opening van de Luchthaven Lelystad is vandaag nauwelijks een stapje dichterbij gekomen.