Wethouder Gach

Wethouder Gach

Gisteravond besprak de raadscommissie van Dronten een brief (pdf) uit november waarin het college de raad informeert over het besluit dat ze verzet tegen de baanverlenging van de Luchthaven Lelystad opgeeft. Het college werd naast mijzelf behoorlijk op de korrel genomen door zowel de Partij van de Arbeid als het CDA over de vraag waarom men zich met zulke boterzachte toezeggingen door de heer Alders in slaap heeft laten wiegen. Wethouder Gach kwam er met een onsamenhangend antwoord niet uit.

Wat de toezeggingen van de heer Alders aan de gemeente Dronten waard zijn bleef onbeantwoord en het beeld dat het CDA schetste van een draaiend college onder ‘stevige bestuurlijke druk’ wist hij niet weg te nemen.

Formeel maakte de gemeente bezwaar tegen de verlenging van de baan met veiligheidsstroken omdat dit zou kunnen worden gezien als een verkapte baanverlenging, zoals deze noodzakelijk is voor een toekomstige uitbreiding. Het college had de raad hierover vooraf geïnformeerd en daarvoor was unanieme instemming. Deskundigenonderzoek liet zien dat het niet om een baanverlening zou gaan en het college trok snel het bezwaar in vanwege de ‘goodwill’ die daarmee zou worden opgebouwd bij Alders en bestuurders uit de regio. Zonder daarin de raad vooraf te informeren zoals ze dat wel had gedaan toen het bezwaar werd ingediend.

Daarmee is Dronten elke positie verloren. Een bezwaar volhouden tot aan de Raad van State kan, ook als je alles verliest, een uitstekend drukmiddel zijn in onderhandelingen met provincie, Alders en Rijksoverheid. Nu hebben we alleen nog maar het afwijkende standpunt van Dronten dat zeer minimaal in het Aldersadvies wordt vermeld. Daaraan kunnen we niets ontlenen en moeten we maar hopen dat we bij de Tweede en Eerste Kamer iets kunnen bereiken met lobby. Dat deze missie met de huidige regering kansloos lijkt is moeilijk te ontkennen en dus heeft dit college feitelijk alle invloed om de Luchthaven ontwikkelingen nog een beetje te doen keren ingeleverd voor de ‘goodwill’ van Hans Alders. Wat verschrikkelijk naïef!