De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid besloten om de hondenbelasting met ingang van 2019 af te schaffen. Maar de argumentatie is een onvoorstelbare verzameling bizarre drogredeneringen zonder financiële dekking. Eigenlijk is het een beschamend voorstel.

Niet meer van deze tijd

De hondenbelasting ligt al een tijdje onder vuur en er zijn al een fors aantal gemeenten die de belasting hebben afgeschaft. De gedachte daarbij is dat belasting op honden onrechtvaardig voelt voor inwoners omdat er geen belasting is op bijvoorbeeld katten of paarden. VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 voegen daarbij nog een interessant argument dat ‘hondenbelasting niet meer van deze tijd is’. Je vraagt je af welk criterium daarop is losgelaten. Want zo beredeneerd kun je ook voorstellen om de afvalstoffenbelasting af te schaffen. Immers, afval wordt -in een circulaire wereld die onze gemeente ook nastreeft- weer een grondstof met waarde. Dan is het toch bizar dat we inwoners daar ook nog eens voor laten betalen? Afschaffen die hap! Maar zo werk het natuurlijk niet.

Zonder belasting een beter mens

De mooiste drogredenering vond ik toch wel het argument dat “veel hondenbezitters van mening zijn dat wanneer ze hondenbelasting betalen, de gemeente ook moet zorgen voor het opruimen van de poep” en dat “ afschaffing van de hondenbelasting deze gedachte wegneemt”. De VVD voerde daarbij letterlijk aan dat hondenbezitters die geen belasting hoeven te betalen wel de poep van hun hond gaan opruimen omdat ze geen belasting hoeven te betalen. Dat is wel van een heel vertederende naïviteit. Als je geen belasting hoeft te betalen wordt je dus een modelburger die wel met een zakje poep van ‘woef’ over straat gaat om deze weg te gooien. Ik zou er graag een onderzoekje naar willen zien vanaf januari. En waar nodig verwacht ik dan dus zeker meer beleid én bovenal: handhaving.

Financiële beeld

Maar het meest bizarre is dat er een inkomstenbron van ongeveer 300.000 euro overboord wordt gezet omdat deze partijen van mening zijn dat ‘het financiële beeld dit toelaat’. Nu valt daarover wel iets te zeggen. Want als je kijkt naar de enorme financiële reserves van de gemeente vind ik deze steeds beschamender worden. Vooral omdat we deze tientallen miljoenen hebben verzameld in tijden van crisis en bezuinigingen.

Het betekent concreet dat we ieder jaar 3 ton belasting minder binnen krijgen en dat zal toch ergens van moeten worden betaald. Het betekent dus ook dat we ergens 300.000 euro minder aan kunnen uitgeven. Want hondenbelasting is een ‘algemene heffing’ en geen ‘doelbelasting’. Dat wil zeggen dat we dat geld overal voor mogen inzetten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing die we alleen voor dat doel mogen inzetten en die dus ook niet hoger mag zijn dan de kosten die we daarvoor maken. Zoals we ook de opbrengsten van de OZB overal voor mogen gebruiken en niet inzetten voor huiseigenaren. Uit deze ‘algemene middelen’ moeten we dus de dingen betalen die we als gemeente doen. Of moeten we bijlappen als we ergens tekort komen. Want bijvoorbeeld voor de jeugdzorg krijgen we apart geld van het Rijk. Maar deze middelen zijn vaak onvoldoende om alles van te kunnen betalen. Dan moeten we dat tekort uit de algemene middelen bijstorten.

Financiële degelijkheid

Wat me het meest irriteert is dat de VVD zichzelf altijd feliciteert met haar eigen enorm fantastisch, uitstekende financiële degelijkheid. VVD-wethouder Van Amerongen voorop. Een voorstel waarvan je niet aangeeft op welke manier je dat wilt betalen is volkomen uit den boze. Ten minste… tot gisteren. Want er zit geen dekking bij het voorstel om 300.000 euro aan inkomsten op te vangen. Er wordt niet aangegeven waarop dan nu moet worden bezuinigd of op welke wijze we andere inkomsten gaan verhogen. Het is fijn dat we nu financieel even wat ruimer in ons jasje zitten als gemeente, maar de jaren van forse bezuinigingen liggen nog vlak achter ons. En wat gaan we dan straks doen als de economie weer een beetje tegen zit? De hondenbelasting weer opnieuw invoeren?

Populisme

Het afschaffen van de hondenbelasting is puur symbolisch populisme. Het bekt lekker en het klinkt enorm sympathiek. Je kunt bijna niet tegen zijn want dan pest je hondenbezitters. ‘Onrechtvaardige geldklopperij’.

Je kunt daar echter ook een ander perspectief tegen aan houden. Want het hebben van een hond is een keuze. Ik misgun niemand zijn/haar huisdier, daarover geen misverstand. Maar het is en blijft een keuze.

Terwijl we de laatste jaren ook veel hebben moeten bezuinigen op het sociaal domein. Op bijvoorbeeld inwoners die hulp nodig hebben in de huishouding omdat ze zelf huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren. Als je dan kennelijk toch 300.000 euro op ‘overschot’ hebt zou je ook kunnen besluiten deze mensen tegemoet te komen. Want het hebben van een beperking is, in tegen stelling tot het hebben van een hond, geen vrije keuze. Maar daar trek je vast minder mooie krantenkoppen mee dan met het afschaffen van de hondenbelasting.

Al met al vind ik het een ronduit beschamende vertoning. Het was in dat opzicht jammer dat ik gisteravond voorzitter van de gemeenteraad was, want inhoudelijk moest ik dus mijn mond houden. Het maakte me alleen niet minder beschaamd.

Naschrift 2019 

Om ieder mogelijk misverstand weg te nemen: van mij mag de hondenbelasting op landelijk niveau vandaag worden afgeschaft. Graag zelfs, want de hondenbelasting is één van de meest sneue belastingen om te heffen. Maar dan wél als onderdeel van een totale herziening van het ‘gemeentelijk belastinggebied’. In normaal Nederlands: een andere manier waarop de gemeenten hun belastinginkomsten op peil kunnen houden. Want linksom of rechtsom, de kosten die gemeenten maken zullen moeten worden gedekt. Daarbij krijgen we als gemeenten er steeds meer taken bij, zonder dat we daar ook het gehele bijbehorende budget bij krijgen. Die tekorten lopen op in de toekomst en zullen we zelf moeten bijlappen. Dat betekent bezuinigen, maar ook kijken hoe we de inkomsten extra kunnen verhogen. Helaas is hondenbelasting daar nu nog één van de manieren voor. Maar zodra het anders kan ben ik daar meteen voor te porren.