Dat wil zeggen; als de variant ‘Dronten Oost’ voor de uitbereiding van de Luchthaven Lelystad zal worden gekozen zo blijkt uit een onderzoek dat vanavond in aan de commissie Algemene Zaken van de gemeente Dronten is gepresenteerd. Dat is de schokkende conclusie die vanavond door de commissie kon worden getrokken. Ook de uitbereiding op de huidige locatie van Lelystad en de variant ‘Dronten West’ zullen grote gevolgen hebben voor Flevoland en Dronten in het bijzonder. 

De gemeente Dronten heeft een eigen onderzoek naar de  milieueffecten van de Luchthaven Lelystad laten doen [zodra het op de website van de gemeente staat zal ik het linken] als deze verder wordt uitgebreid als de Planologische Kernbeslissing (PKB) toestaat. Het kabinet heeft in haar lange termijn visie aangegeven dat er vluchten vanaf Schiphol zullen worden uitgeplaatst naar Lelystad en Eindhoven. Voor Lelystad geldt dat er in die lange termijn visie vier varianten zijn. Uitbereiding op de huidige locatie; de huidige locatie maar de baan een paar graden gedraaid, een variant in Dronten West (tussen Dronten en Swifterbant) en Dronten Oost (tussen Dronten en Roggebot). 

De lokale en regionale overheden staan op een helder standpunt: geen uitbereiding buiten de PKB. De gemeente Dronten vindt dit ook en heeft hierover vorig jaar nog een motie aangenomen. Maar omdat het Rijk een regionale “Alderstafel” voor Lelystad Airport heeft ingesteld die nog voor de zomer een advies aan de regering moet uitbrengen worden we wel gedwongen verder te kijken als de huidige PKB. Dronten wilde niet lijdzaam afwachten maar liet vast doorrekenen wat de gevolgen voor Dronten en de regio als de alternatieven van Alders worden uitgewerkt. Die gevolgen vallen niet mee. 

De ‘beste optie’ voor Dronten is uitbereiding op de huidige locatie, eventueel iets gedraaid. Maar het is eenvoudig de randvoorwaarden die Alders bij zijn overwegingen zal betrekken (milieu (geluid), ontsluiting (OV), natuur (Oostvaardersplassen) en luchtruim) bij elkaar op te tellen en dan tot een conclusie komen: Luchthaven Dronten Oost. Dat zal grote negatieve effecten hebben op Dronten De Gilden, Poort van Dronten en De Munten. 

Nu heet ons verkiezingsprogramma nog “Rust, Ruimte en Groen”. Maar als deze plannen doorgaan wordt de slogan voor Dronten in de toekomst “Stank, Herrie en Overlast”. Tijd voor breed protest lijkt me! 

Toelichting op de afbeelding: 
Hoe donkerder de inkleuring van de kaart, hoe groter de herrie. De gevolgen voor Biddinghuizen en Kampen zijn dramatisch in de variant Luchthaven Dronten Oost
. Klik op de afbeelding voor een vergroting.