Avondklok vonnis – De Trias politica werkt

dinsdag 16 februari 20210 Reacties

De protestgroep ‘Viruswaarheid’ heeft bij de rechtbank een flinke slag binnen gehaald. De rechter oordeelt dat De Staat de avondklok niet op deze gronden had mogen instellen. Dat is -los van de inhoud- een belangrijk besluit. Omdat het aantoont dat onze rechtsstaat werkt.

Avondklok

Over nut en noodzaak van de avondklok hebben deskundigen en ook de Tweede Kamer een uitspraak gedaan.  In al hun wijsheid heeft de Kamer besloten dat deze avondklok nodig is bij de bestrijding van de Covid pandemie. Daar valt wellicht ook een hoop over te vinden, maar dat oordeel wil ik hier en nu niet ter discussie stellen. Dat komt wel op een later moment.

Ingrijpend

Het instellen van een avondklok is het sluitstuk van een serie ingrijpende maatregelen. Een pakket waarvan je jezelf af kunt vragen of er ooit in vredestijd een regering was die de burgerlijke vrijheden zo heeft ingeperkt.

Veel van onze grondrechten worden nu beperkt in het belang van dat andere in artikel 22 lid 1 vastgelegde andere grondrecht: de ‘bevordering van de volksgezondheid’.

Ironisch is dat in hetzelfde grondwetsartikel bij lid 3 staat dat De Staat ‘schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding’.

Dat laatst wordt in de huidige tijd enorm geweld aangedaan door de sluiting van culturele instellingen, horeca, winkels, intermenselijk contact en ook nog een avondklok.

Rechtsstaat

Een goed functionerende rechtsstaat kent een Trias Politica waarin de wetgevende- de uitvoerende- en de rechterlijke macht van elkaar zijn gescheiden. Dat geldt zeker voor de onafhankelijke rechtspraak waarin ook De Staat is onderworpen aan het recht. Het recht dat burgers beschermt tegen de macht van de overheid.

Zoals het opleggen van een avondklok. De protestgroep heeft met succes aangetoond dat de Trias Politica functioneert en De Staat terug geloften omdat de ingrijpende inperking van burgerlijke vrijheden op onjuiste gronden zijn genomen, zo oordeelde de rechter. Daarmee werd de avondklok per direct verboden.

Kortgeding

In de rechtspraak staan proportionaliteit en subsidiariteit centraal. Dus dat de maatregel in verhouding moet zijn en dat er altijd naar het minst ingrijpende middel wordt gegrepen. De rechter was daarin helder en stevig in de veroordeling.

Dat het Hof in voorlopige voorziening deze uitspraak schorste is vanuit hetzelfde principe te rechtvaardigen en geen ‘schertsvertoning’ zoals de protestgroep na het vonnis oordeelde.

Want het per direct afschaffen van de avondklok zoals het vonnis voorschrijft zou mogelijk tot effect kunnen hebben dat deze na de behandeling in kortgeding vrijdag mogelijk weer zou worden ingevoerd.

Dat zou tot grote onduidelijkheid onder de bevolking kunnen leiden en is daardoor niet proportioneel. Ook vanuit het virologisch oogpunt, waarvoor de maatregelen immer zijn ingevoerd zou je kunnen stellen dat het niet subsidiair zou zijn de avondklok per direct te beëindigen. Het belang van directe uitvoering van het vonnis tegenover een uitspraak enkele dagen later op een inhoudelijk kortgeding heeft de rechter gemotiveerd gewogen.

Voorman Willem Engel van de protestgroep zag zich gesterkt in zijn “vertrouwen dat we geen rechtspraak hebben”. Daar gaat hij de mist in!

Vandaag is bewezen dat de Trias Politica werkt! Dat de rechtsstaat haar werk doet. Wat de uitkomt van het kortgeding ook zal zijn. Alleen al om dit feit is het goed dat deze zaak heeft plaatsgevonden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Paul Vermast is ‘gediplomeerd boer‘ en bestuurskundige in opleiding. Hij heeft 30 jaar ervaring in de milieubeweging en politiek. 

Werkt in het openbaar bestuur. Met bijzondere belangstelling voor (lokale) democratie, rechtsorde, integriteit, ondermijning, openbare orde en natuurlijk landbouw.