Als het golft dan golft het goed
Niet te stuiten, niet te sturen
Duurt het dagen, duurt het uren
Als het golft dan golft het goed

Zo bezingt De Dijk het op treffende wijze. Het zou, als je het zo beluistert, kunnen gaan over ‘gedoe’ binnen GroenLinks. Als het gedonder is zijn we helaas niet erg in staat om de dingen klein te houden en er snel op de anticiperen. Nu ga ik daar mijn licht niet over laten schijnen omdat René Kerkwijk dit al op uitstekende wijze heeft gedaan, ik sluit me er kortheidshalve bij aan.

Maar na een halve dag storm kunnen we nu de schade gaan opnemen en eerste conclusies trekken. We hebben dus een lijsttrekkersreferendum met twee kandidaten. Laat ik maar meteen constateren dat de door mij gedroomde kandidaat er niet bij zit. De keuze is tussen Jolande en Tofik, waarbij de laatste een duidelijk negatief advies van de kandidatencommissie heeft voor de positie van lijsttrekker.

Dat er met de regels niet veel mis is betoogd Wilfred Rubbens wat mij betreft in een helder en steekhoudend blog. Ook bij hem sluit ik me voor het gemak aan. De procedure was helder vastgesteld en deze is gevolgd. Tot het moment dat het partijbestuur besloot Tofik alsnog te laten meedoen voor de eerste plek, met in achtneming van hetgeen de Kandidatencommissie Tweede Kamer aan advies daarover heeft gegeven. Een negatief pre-advies dus.

Naar mijn opvatting was het besluit van het bestuur, gisteravond, het enig juiste. Want de werkelijkheid in de media was dat, vanaf het moment dat Tofik zich publiekelijk kandidaat stelde, hij ook kandidaat was. Hem buiten de procedure van een lijsttrekkersverkiezing houden was alleen maar schadelijk geweest voor de partij, voor Tofik en voor Jolande.

Als kandidaat partijleider had Tofik deze strategische inschatting moeten kunnen maken en tot een andere keuze gekomen moeten zijn; in het belang van de partij. Dat pleit niet in zijn voordeel. Eigenlijk ondersteunt dat het oordeel van de kandidatencommissie: “Hij is concreet in zijn voorbeelden maar weet deze onvoldoende te vertalen naar tactisch en strategisch niveau; op politiek-inhoudelijk gebied mist hij het voor het politiek leiderschap benodigde strategisch inzicht.”

Voor mij is de keuze vooralsnog helder: Jolande.